ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)คืออะไร

กล้องวงจรปิด หรือ CCTV ( Closed Circuit Television ) 

ก็คือระบบที่มีกล้องไว้ส่องภาพเคลื่อนไหว แล้วส่งสัญญาณมายังส่วนที่เรียกว่า เครื่องบันทึกภาพและเสียงที่เรียกว่า เครื่อง DVR ( Digital Video Recorder ) ซึ่งตัว DVR ก็จะสามารถต่อกับ ทีวี หรือ Monitor เพื่อสามารถมองเห็นภาพได้

 

     ส่วนมากระบบ กล้องวงจรปิด CCTV มักจะนำไปใช้ในระบบ เพื่อการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงาน โรงงาน  สถานที่ราชการ และ ห้างร้านต่างๆ รวมไปถึง ที่อยู่อาศัยต่าง ๆ

อุปกรณ์ของระบบกล้องวงจรปิด

1.กล้องวงจรปิด ทำหน้าที่ในการส่องภาพเพื่อนำภาพที่ได้ส่งไปยังเครื่องบันทึก (DVR) ต่อไป ซึ่งมีหลายแบบซึ่งจะกล่าวในบทความต่อไป


 

2.เครื่องบันทึกภาพ หรือ เรียกอีกอย่างว่าเครื่อง DVR ( Digital Video Recorder )  ซึ่งในส่วนของ ดีวีอาร์เป็นส่วนที่ใช้บันทึกภาพ  ในตัวดีวีอาร์  จะมีจำนวนช่องที่สามารถต่อเข้ากับกล้องได้ แบบ  4 ช่อง  8 ช่อง  16  ช่อง  24  ช่อง 32 ช่อง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้  นอกจากนั้นในดีวีอาร์ยังต้องใส่ ฮาร์ดดิสก์ เพื่อเป็นตัวเก็บข้อมูลไว้  ส่วนจะสามารถบันทึกข้อมูลได้มากหรือน้อยวัน  ขึ้นอยู่กับจำนวนกล้อง และปริมาณความจุของฮาร์ดดิสก์ที่ใส่เข้าไป  นอกจากนี้ยังมี DVR CARD  ที่นำเข้าไปใส่ในคอมพิวเตอร์  และติดตั้งซอฟต์แวร์ แล้วทำการบันทึกผ่านคอมพิวเตอร์ต่อไป ซึ่งในปัจจุบันไม่ค่อยนิยม

 

3.ทีวี หรือ  Monitor นั่นเอง เป็นส่วนทีใช้แสดงภาพต่อออกมาจาก DVR  จะเป็นจอทีวีก็ได้หรือ จอ LCD ที่ใช้เล่นกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่อง DVR นั้นว่ามีพอร์ตรองรับการต่อได้หรือไม่

 

 

 

Visitors: 128,070