tvl คือ

TVL (tv line) คืออะไร

 

 

TV Line หรือ TVL คือความละเอียดของการแสดงภาพทางแนวนอน  ยิ่งมากก็ยิ่งดี คือภาพจะมีความละเอียดขึ้น ปัจจุบันในท้องตลาดที่ขายกัน ต่ำสุดก็อยู่ที่ 380 TVL  และมากสุดก็ 600-1,200 TVL (สำหรับระบบ Analog)

ความละเอียด (resolution) เป็นสิ่งที่บอกคุณภาพและความชัดของภาพซึ่งเราวัดกันเป็น”เส้น(line)” ยิ่งเส้นมากเท่าไร ความละเอียดยิ่งมากเท่านั้น และความละเอียดของภาพยังขึ้นอยู่กับจำนวนพิกเซล(pixel) ของตัวรับภาพ (CCD )  ถ้าผู้ผลิตสามารถใส่จำนวนพิกเซลในตัวรับภาพได้มากเท่าไร กล้องนั้นๆก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเท่านั้น

ในตารางคุณสมบัติของกล้องโดยมากจะบอกความละเอียดอยู่สองแบบ คือตามแนวตั้ง (vertical)  และแนวนอน(horizontal )

ความละเอียดตามแนวตั้ง (vertical)

ความละเอียดตามแนวตั้งหมายถึงจำนวนเส้นตามแนวนอน ตามมาตรฐานระบบ PAL จำนวนเส้นจะเป็น 625 เส้น และถ้าเป็นระบบ NTSC จำนวนเส้นจะเป็น 525 เส้น ดังนั้นถ้าคิดตามอัตราส่วนที่ว่าความละเอียดสูงสุดแนวตั้งเป็น .7 เท่าของอัตราส่วนแนวนอน ดังนั้นความละเอียดสูงสุดแนวตั้งของทั้ง 2 มาตรฐานจะเป็น PAL 625 X .75 = 470 เส้น NTSC 525 X .7 = 393 เส้น

 

ความละเอียดตามแนวนอน (horizontal )

ความละเอียดตามแนวนอนเท่ากับจำนวนของความละเอียดตามแนวตั้ง  ในทางทฤษฎีความละเอียดตามแนวนอนสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดแต่ติดอยู่ที่ข้อ จำกัด 2 อย่างคือ เทคโนโลยีในการเพิ่มจำนวนพิกเซลบนตัวรับภาพ (CCD ) ยังไม่ดีพอ เพราะยิ่งเพิ่มจำนวนพิกเซล ขนาดของพิกเซลก็ยิ่งลดลงซึ่งกระทบกับความสามารถด้านความไวแสง ดังนั้นจึงต้องชั่งน้ำหนักเอาระหว่างความละเอียดกับความไวแสง

ถ้าคุณสมบัติแสดงความละเอียดเพียงค่าเดียว มันมักจะเป็นความละเอียดตามแนวนอน(horizontal )

 

Visitors: 128,070