วิธีวัดTVL

วิธีการวัดความละเอียดมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี

1. การใช้ชาร์ตวัดความละเอียด (resolution chart)โดยการโฟกัสกล้องไปที่ชาร์ตดังกล่าวแล้วนับเส้นแนวนอนกับแนวตั้งที่ปรากฏในตัวรับภาพ (monitor)

 

2. วิธีวัดแบนด์วิทธ์เป็นการวัดความละเอียดโดยใช้เครื่องมือวัดแบนด์วิทธ์แล้วเอามาคูณด้วย 80 จะได้ความละเอียดของกล้องเช่น วัดแบนด์วิทธ์ได้ 5Mhz ความละเอียดที่ได้คือ 5 * 80 = 400 เส้น

Visitors: 128,070